Fine Art Film technika

ELEMENTY GRAFICZNE PRZYGOTOWANE DO REALIZACJI
NA TELEBIM LUB TRANSMISJI INTERNETOWYCH

Statyczne materiały graficzne przed wysłaniem proszę przygotować w jednym z formatów:

Prosimy nie przysyłać plików w formacie pakietu cdr (Corel).

Filmy powinny być zapisane w formatach:

Prosimy nie dostarczać materiałów w formatach swf oraz vob.

Wszystkie filmy i elementy graficzne powinny mieć rozdzielczość
nie mniejszą niż 720x576 pix. Materiały RGB dla zachowania poprawnych kolorów powinny byc zapisane z przestrzenią barw RGB